John Dalli Mystery 2017

John Dalli Mystery 2017

November 12, 2017

Eight years ago, Mads Brügger and Mikael Bertelsen tried to solve the murder of an EU official in 1993. A project that concluded in a dead end. Hoping to make good for their old defeat, the...

Jitkellem John Dalli

Jitkellem John Dalli

September 25, 2010

Jirreagixxi John Dalli wara s-sentenza li nghatat fuq ir-rapport ta' investigatur privat li kien il-kagun tar-rizenja tieghu! John Dalli jghid li hemm min jrid jerfa ir-responsabilita politika...